Thông báo mời thầu

THÔNG BÁO MỚI Thau

- Tên Ben mới Thau: Công ty Đầu tư Phát Triển đường cao Tốc Việt Nam

Địa chỉ:   Xóm 2 Phương Linh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Điện thoại: (04) 36.430 275                                        Fax: (04) 36.430.270

- Tên GÓI Thau: Tư vấn Kiểm toán Quyết toán dự án hoàn thành.

- Tên dự án: Dự án xây đường cao Tốc dung Cầu gie - Ninh Bình.

- Nguồn von: Von điều Lệ Công ty cua, trai phiếu công trinh có Giá Bảo lanh cua Chính Phủ So sánh CÁC Nguồn von Khác.

- Hình thức đấu Thau: đấu Thau rong rai Nước Trong.

- Thoi gian Bán HSMT: Từ 08 Giờ 00 phút, Ngày 01 tháng 4 Năm 2010 đen truoc 09 Giờ 00, Ngày 20 tháng 4 Năm 2010 (trong Giờ Chính hành).

- Địa Điểm Bán HSMT: Công ty Đầu tư Phát Triển đường cao Tốc Việt Nam,

Xóm 2 Phương Linh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: (04) 36 430 275 Fax: (04) 36 430 270

- Giá bán 01 PVC / HSMT: 1.000.000 VNĐ (Một Triệu đồng chan).

- Địa chỉ Nhận HSDT: Công ty Đầu tư Phát Triển đường cao Tốc Việt Nam,

Xóm 2 Phương Linh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội,

Điện thoại: (04) 36 430 275            Fax: (04) 36 430 270

- Đóng Thau Thới Điểm: 09 Giờ 00 phút, Ngày 20 tháng 4 Năm 2010.

HSDT se được Mở công Khải VAO lức 09 Giờ 00 phút (Giờ Việt Nam), Ngày 20 tháng 4 Năm 2010, tai Hội Trường - Công ty Đầu tư Phát Triển đường cao Tốc Việt Nam , Xóm 2 Phương Linh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Công ty Đầu tư Phát Triển đường cao Tốc Việt Namkính mới đại Diện cua CÁC Nhà Thau NOP HSDT toi tham dự lễ Mở Thau VAO thoi gian So sánh địa Điểm neu tren.

 

  • TAG :