Trong dự thảo mới nhấtcủa Luật DN thống nhất có đề cập đến 4 ngành, nghề đòi hỏi phải kinh doanh dướihình thức Cty hợp danh. Đó là:Dịch vụ kế toán và kiểm toán; Dịch vụ thiết kế công trình xây dựng; Dịch vụ khám và điều trị bệnh; Dịch vụ pháp lý.

Tuy nhiên, dưới góc độ pháp lý và xu hướng chung của thế giới thì Nhà nước không cần thiết quy định những ngành, nghề trên phải kinh doanh dưới hình thức công ty hợp danh. Bởi vì:

Trước hết, Hiến pháp đã quy định công dân có quyền "được chọn hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh, được thành lập DN, không bị hạn chế về quy mô hoạt động trong những ngành, nghề có lợi cho quốc kế dân sinh". Các đại biểu Quốc hội khi thông qua Luật DN đã biểu quyết không nhất tríquy định ngành, nghề nào phải theo loại hình DN nhất định (công ty hợp danh).

Hiện nay, đa số các nước thành viên WTO duy trìcả hình thức Cty hợp danh (chịu trách nhiệm vô hạn) với Cty TNHH đối với việc hành nghề kế toán và kiểm toán, dịch vụ pháp lý... chẳng hạn: ở Úc đa số chọn hành nghề dưới hình thức Cty TNHH (Ltd); ở Mỹ được tự do chọn hình thức hành nghề thích hợp nhưCty hợp danh hữu hạn (LLP), Cty TNHH (LLC)... Việc chuyển từ loại hình Cty hợp danh (chịu trách nhiệm vô hạn) sang loại hình Cty TNHH đã có từ lâu và là xu hướng của các nước tiên tiến trên thế giới. Việc hành nghề dù với hình thức trách nhiệmpháp lý nào đều phải mua bảo hiểm nghề nghiệp bắt buộc (mức tối thiểu) theo quy định để bồi thường thiệt hại cho khách hàng. Với cơ chế bồi thường như hiện nay thì dù loại hình Cty TNHH hay vô hạn cũng không ảnh hưởng đáng kể đến việc bồi thường thiệt hại cho khách hàng . Việc đăng ký hành nghề nếu bắt buộc phải theo loại hình Cty hợp danh thì sẽ hạn chế việc đăng ký kinh doanh đa ngành, nghề khi mà những ngành, nghề khác không đòi hỏi phải chịu trách nhiệm vô hạn.

Theo quy định của pháp luật hiện hành không có quy định cho việc chuyển đổi từ hình thức pháp lý Cty hợp danh sang loại hình Cty TNHH. Do vậy, nếu thực hiện việc chuyển đổi bằng cách giải thể Cty TNHH để thành lập Cty hợp danhsẽ thiệt hại trước hết đến "thương hiệu" của Cty TNHH đã hoạt động từ trước đến nay.

Luật gia-Kiểm Toán Viên Phạm Thế Vinh - Cty Tư vấn Luật & Kiểm toán Hoàng Gia-SCCT