Công văn của Tổng cục Thuế số 1270/TCT-HTQT ngày 16/04/2010 về việc thông báo hiệu lực của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam- Áo

  • 26 tháng 7, 2010
  • 58 lượt xem
  • 0 bình luậnKính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Căn cứ vào kết quả hoàn thành các thủ tục pháp lý để các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ các nước có hiệu lực;   

Căn cứ điều 28 (Hiệu lực) của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Áo về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản ký ngày 02/6/2008 tại Viên (Áo);        

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố biết ngày có hiệu lực và ngày áp dụng thực hiện của Hiệp định trên như sau:

 Ngày Hiệp định có hiệu lực: từ ngày 01/01/2010

 Ngày áp dụng thực hiện tại Việt Nam: từ ngày 01/01/2011

 Ngày áp dụng thực hiện tại Áo: từ ngày 01/01/2011

 Đề nghị Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện Hiệp định thuế theo dúng các quy định về hiệu lực và ngày áp dụng như đã nêu trên, đồng thời photocopy gửi Hiệp định thuế này cho các tổ chức, cá nhân đã được cơ quan thuế uỷ nhiệm thu thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân để thực hiện./.


"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :