Công văn của Tổng cục Thuế số 1692/TCT-CS ngày 21/05/2010 về việc điều chỉnh hoá đơn

  • 26 tháng 7, 2010
  • 62 lượt xem
  • 0 bình luậnKính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh.

  

Tổng cục Thuế nhận được đề nghị của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc hưóng dẫn xử lý đối với các hoá đơn tính thuế GTGT của dịch vụ vệ sinh công cộng (không phải là đối tượng chịu thuế GTGT theo công văn số 3560/BTC-TCT ngày 24/3/2010 của Bộ Tài chính) đã lập theo mức thuế suất 10% theo công văn số 3939/TCT-CS ngày 25/9/2009 của Tổng cục Thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp các đơn vị khi cung cấp các dịch vụ thu, dọn, xử lý rác và chất phế thải; thoát nước, xử lý nước thải cho tổ chức cá nhân đã thực hiện  xuất hoá đơn GTGT cho khách hàng với mức thuế suất 10% thì được lập hoá đơn điều chỉnh như sau:

Đơn vị cung cấp dịch vụ và khách hàng có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ lý do điều chỉnh, đồng thời đơn vị cung cấp dịch vụ lập hoá đơn điều chỉnh. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh giảm số thuế GTGT cho dịch vụ tại hoá đơn số, ký hiệu...(do dịch vụ thu, dọn, xử lý rác và chất phế thải; thoát nước, xử lý nước thải  thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT). Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh hai bên kê khai điều chỉnh thuế đầu ra, đầu vào.

Tổng cục Thuế hướng dẫn để Cục thuế được biết.


"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :