Công văn của Tổng cục Thuế số 3119/TCT-CS ngày 31/7/2009 về việc đăng ký tự in hoá đơn thu phí bảo hiểm nhân thọ từ hệ thống máy tính của Công ty

  • 26 tháng 7, 2010
  • 90 lượt xem
  • 0 bình luậnKính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

 

Trả lời công văn số 5346/CT-QTTVAC ngày 8/7/2009 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc in hoá đơn từ hệ thống máy tính của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn quy định:

“Điều 2. Loại, hình thức và nội dung của hoá đơn

...

2. Hoá đơn được thể hiện bằng một trong các hình thức sau:

a) Hoá đơn in thành mẫu,

b) Hoá đơn in theo mẫu quy định từ máy tính tiền;

c) Các loại tem, vé có in sẵn mệnh giá.

3 . Nội dung hoá đơn phải có đủ các chỉ tiêu theo quy định thì mới có giá trị pháp lý.

4. Hình thức, nội dung chi tiết của hoá đơn do Bộ Tài chính quy định.”

“Điều 6. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tự in hoá đơn

1. Tổ chức, cá nhân được phép tự in hoá đơn, khi đặt in hoá đơn phải theo đúng mẫu đã được người đứng đầu tổ chức duyệt, ký và ghi rõ họ, tên trên mẫu hoá đơn đặt in, có hợp đồng in hoá đơn với tổ chức nhận in trong đó ghi cụ thể số lượng, ký hiệu, số thứ tự hoá đơn; sau mỗi lần in hoặc kết thúc hợp đồng in phải thực hiện thanh lý hợp đồng in.

2. Trước khi in hoá đơn đợt mới phải báo cáo việc sử dụng hoá đơn in đợt cũ và đăng ký in mới với cơ quan thuế về ký hiệu, số lượng, số thứ tự hoá đơn, nơi in.

Điều 7. Điều kiện, trách nhiệm của tổ chức nhận in hoá đơn

1. Tổ chức nhận in hoá đơn phải có đủ các điều kiện hành nghề in theo quy định của pháp luật.

2. Khi in hoá đơn phải căn cứ mẫu hoá đơn đã được Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản, đối chiếu với mẫu hoá đơn đặt in đã được người có thẩm quyền duyệt, phải in hoá đơn theo đúng hợp đồng đã ký với bên đặt in, trong đó ghi cụ thể số lượng, ký hiệu, số thứ tự hoá đơn; khi in xong phải thực hiện thanh lý hợp đồng, thanh huỷ các bản in, bản kẽm, sản phẩm in thừa, in hỏng.

3. Mở sổ sách theo dõi tình hình đặt in hoá đơn, định kỳ hàng quý lập và gửi báo cáo cho cơ quan Thuế về số lượng hoá đơn đã in của từng tổ chức, cá nhân đặt in.”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, thì trường hợp đề nghị của Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam về việc tự in hoá đơn thu phí bảo hiểm nhân thọ trên giấy trắng từ hệ thống máy tính của công ty là không phù hợp với quy định tại Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ quy định về việc in phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn. Công ty được phép sử dụng hoá đơn tự in theo đúng mẫu đã đăng ký với cơ quan Thuế, hoá đơn này được in tại tổ chức nhận in có đủ các điều kiện hành nghề in theo quy định của pháp luật, sau mỗi lần in hoặc kết thúc hợp đồng in phải thực hiện thanh lý hợp đồng in.

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết./.


"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :