Công văn về trình tự giải quyết khiếu nại về chính sách thuế XNK

  • 28 tháng 7, 2010
  • 65 lượt xem
  • 0 bình luận
Công văn về trình tự giải quyết khiếu nại về chính sách thuế XNK
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


1201


Ký hiệu

TCHQ/KTTT

Ngày ban hành

29/09/1994

Người ký

Phan Văn Dĩnh

Trích yếu

Công văn về trình tự giải quyết khiếu nại về chính sách thuế XNK

Cơ quan ban hành

Tổng cục Hải quan

Phân loại

Điều hành 
Tệp đính kèmDH1201TCHQ.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :