Công văn về việc sử dụng đất trồng lúa nước cho các dự án đầu tư nước ngoài

  • 28 tháng 7, 2010
  • 20 lượt xem
  • 0 bình luận

Công văn về việc sử dụng đất trồng lúa nước cho các dự án đầu tư nước ngoài

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


1074


Ký hiệu

UB-TĐ

Ngày ban hành

23/05/1995

Người ký

Đậu Ngọc Xuân

Trích yếu

Công văn về việc sử dụng đất trồng lúa nước cho các dự án đầu tư nước ngoài

Cơ quan ban hành

Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư

Phân loại

Điều hành 
Tệp đính kèmDH1074HTĐT.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :