Công văn về việc triển khai kế hoạch tín dụng đầu tư năm 1997

  • 28 tháng 7, 2010
  • 55 lượt xem
  • 0 bình luận

Công văn về việc triển khai kế hoạch tín dụng đầu tư năm 1997

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


1625


Ký hiệu

BKH/TH

Ngày ban hành

19/03/1997

Người ký

Võ Hồng phúc

Trích yếu

Công văn về việc triển khai kế hoạch tín dụng đầu tư năm 1997

Cơ quan ban hành

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Phân loại

Điều hành 
Tệp đính kèmDH1625BKH.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :