Công văn về xử lý một số vấn đề trong triển khai thi hành Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp

  • 28 tháng 7, 2010
  • 68 lượt xem
  • 0 bình luận
Công văn về xử lý một số vấn đề trong triển khai thi hành Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


861


Ký hiệu

TC/TCT

Ngày ban hành

13/04/1994

Người ký

Phạm Văn Dĩnh

Trích yếu

Công văn về xử lý một số vấn đề trong triển khai thi hành Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp

Cơ quan ban hành

Bộ Tài chính

Phân loại

Điều hành 
Tệp đính kèmDH861BTC.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :