Công văn về xếp loại, xử lý dư nợ hiện tại và cho vay mới đối với doanh nghiệp Nhà nước

  • 28 tháng 7, 2010
  • 95 lượt xem
  • 0 bình luận
Công văn về xếp loại, xử lý dư nợ hiện tại và cho vay mới đối với doanh nghiệp Nhà nước
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


102


Ký hiệu

CV-NH1

Ngày ban hành

12/02/1997

Người ký

Cao Sĩ Kiêm

Trích yếu

Công văn về xếp loại, xử lý dư nợ hiện tại và cho vay mới đối với doanh nghiệp Nhà nước

Cơ quan ban hành

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Phân loại

Điều hành 
Tệp đính kèmDH102NHNN.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo Chinhphu.vn

  • TAG :