Đánh giá HSDT sau khi kiểm tra phát hiện sai lệch sửa lỗi, điều chỉnh giá
Trong tính giá HSDT cho gói thầu mua hàng hóa nhà thầu A được xếp thứ nhất, được quy định trúng thầu.

 

Sau đó kiểm tra phát hiện sai lệch sửa lỗi, điều chỉnh giá trúng thầu thì giá đó cao hơn nhà thầu B và đều ≤ giá gói thầu

Kết quả cuối cùng thế nào? Về KT A, B bằng nhau.

Trả lời:

Trong đấu thầu MSHH thì các HSDT sau khi vượt qua đánh giá về mặt kỹ thuật thì được so sánh xếp hạng căn cứ giá đánh giá. Trường hợp đặc biệt khi các hàng hóa là tương đương nhau thì giá đánh giá bằng giá dự thầu sau sửa lỗi, sau hiệu chỉnh sai lệch. Giả định trường hợp bạn nêu ra ứng với trường hợp này.

Như vậy theo thông tin của bạn thì nhà thầu A được quyết định trúng thầu vì đã vượt qua đánh giá về kỹ thuật, lại có giá đánh giá (trong trường hợp này là trùng với giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch) thấp hơn nhà thầu B. Rõ ràng nhà thầu A đủ điều kiện trúng thầu.

Tuy nhiên, sau đó phát hiện rằng việc sửa lỗi hiệu chỉnh sai lệch đối với nhà thầu A không đúng và sau khi chuẩn xác thì giá dự thầu (sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch) của A lại cao hơn B. Đối với tình huống này cả hai giả định đều phải xử lý. Cụ thể:

Giả định 1: Việc xác định nêu trên xảy ra trong thời gian thương thảo, hoàn thiện hợp đồng đối với nhà thầu A thì bên mời thầu phải báo cáo người phê duyệt kết quả đấu thầu để đưa ra quyết định mới (lựa chọn B trúng thầu). Tuy nhiên cần làm rõ trách nhiệm, và xử lý đối với cá nhân, đơn vị liên quan tới thiếu sót này.

Giả định 2: Việc phát hiện nêu trên xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng đã ký với nhà thầu A. Sẽ có vài cách xử lý, nhưng thông thường nhà thầu A vẫn tiếp tục thực hiện hợp đồng (nếu việc thay nhà thầu khác là bất lợi) và cá nhân, đơn vị nào gây ra sai sót trong sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch đối với nhà thầu A có trách nhiệm đền bù khoảng chênh lệch mà nếu nhà thầu B được trúng thầu (với giá thấp hơn) căn cứ Đ 75 Luật Đấu thầu là phải đền bù do thiệt hại gây ra.

Ngày 18/12/09

TS.Nguyễn Việt Hùng

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật