Danh sách nhà thầu trúng gói thầu Hà nội - Lào Cai

Ngày 25/08/2008, Tổng giám đốc  Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam đã ký ban hành các Quyết định số 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221/QĐ-VEC phê duyệt kết quả sơ tuyển gói thầu xây lắp A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.Các nhà thầu trúng sơ tuyển tương ứng với các gói thầu xây lắp theo danh sách dưới đây: 

 

STT

 

Tên nhà thầu

Gói thầu

 

Quốc tịch

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

11

Guangxi Road and Bridge Construction Co., Ltd.

x

x

x

x

x

 

x

x

Trung Quốc

12

Doosan Heavy Industries and Construction Co., Ltd.

x

x

x

x

x

x

x

x

Hàn Quốc

13

China Railway 20 Bureau Group Co., Ltd.

x

x

x

x

x

x

x

x

Trung Quốc

14

Samwhan Corporation

x

x

x

x

x

x

x

x

Hàn Quốc

15

JV of Hyundai - Cavico Consortium

x

x

x

x

x

x

x

x

Hàn Quốc

 Việt Nam

16

JV of BPHB - SOMA

x

 

 

x

x

x

x

x

Malaysia  

Ấn Độ

17

China Harbour Engineering Company Ltd.

x

x

x

x

x

x

x

x

Trung Quốc

18

CH. Karnchang Public Company Limited

x

x

x

x

x

x

x

x

Thái Lan

19

SK Engineering & Construction

x

x

x

x

x

x

x

x

Trung Quốc

20

Keangnam Enterprises Ltd.

x

x

x

x

x

x

x

x

Hàn Quốc

21

JV of CRBC - CDLQ

 

 

 

x

 

 

x

 

Trung Quốc

 

Tổng số:

20

18

17

20

19

15

20

19

 

Việt Nam Expressway 

 

  • TAG :