Lớp đào tạo chuyên gia đấu thầu vào tháng 10/2010

  • 02 tháng 10, 2010
  • 101 lượt xem
  • 0 bình luận

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2005 của Quốc hội, Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ, Quyết định số 678/2008/QĐ-BKH ngày 02/6/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và văn bản liên quan. 
BVL LawFirm được công nhận là cơ sở đào tạo nghiệp vụ về đấu thầu.

 

của Vụ Quản lý Đấu thầu (Nay là Cục Quản lý Đấu thầu) Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

   Với mục tiêu chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa cho những cá nhân trực tiếp tham gia các hoạt động đấu thầu cụ thể như: thành viên tổ chuyên gia đấu thầu, tổ thẩm định đấu thầu theo tinh thần của Luật Đấu thầu và các quy định có lien quan, đông thời giúp các cơ quan đơn vị nâng cao năng lực quản lý hoạt động đấu thầu đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong hoạt động đấu thầu BVL LawFirm trong thời gian qua đã liên tục tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ cho hàng nghìn học viên là các cán bộ làm công tác đấu thầu trong các đơn vị trên phạm vi cả nướcQua đó BVL LawFirm đã trở thành một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo nghiệp vụ về đấu thầu có uy tín, đã được nhiều cơ quan đơn vị lựa chọn làm đối tác thương xuyên và tin cậy. Với hệ thống chuyên gia được đào tạo bài bản kết hợp với kinh nghiệp thực tiễn đông thời đã và đang công tác trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về đấu thầu chúng tôi luôn là địa chỉ tin cậy đề cơ quan đơn vị lựa chọn.

 

             Một số chương trình đào tạo nghiệp vụ về đấu thầu mà BVL LawFirm  thường tổ cơ bản và chuyên sâu:

 

chương trình đạo tạo

số buổi

chứng chỉ

cơ bản

06 buổi

NV về đấu thầu

Kỹ năng về nghiệp vụ đấu thầu trong xây dựng

06 buổi

NV về đấu thầu

Kỹ năng xây dựng HSMT, HSYC xây lắp

04 buổi

Bồi dưỡng kỹ năng xây dựng HSMT

Kỹ năng đấu thầu mua sắm hàng hóa

06 buổi

NV về đấu thầu

chuyên gia thẩm định đấu thầu

06 buổi

NV thẩm định đấu thầu

------------------------------------ 
Liên hệ để tham gia lớp đào tạo Đấu thầu
01686319999 - Mr Vũ - dauthau@bacvietluat.vn - www.Luatdauthau.net  
  • TAG :