KIẾN THỨC THẦU

Thông tư- THÔNG TƯ  Quy định chi tiết về thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu
Thông tư- THÔNG TƯ Quy định chi tiết về thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu
 • Chính sách đấu thầu
 • 16 tháng 7, 2014

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Số: 21/2010/TT-BKH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2010   THÔNG TƯ Quy định chi tiết về thẩm định ...

Thông tư số 68/2012/TT-BTC quy định về việc đấu thầu...
Thông tư số 68/2012/TT-BTC quy định về việc đấu thầu...
 • Chính sách đấu thầu
 • 15 tháng 7, 2014

BỘ TÀI CHÍNH   Số: 68/2012/TT-BTC   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2012     THÔNG TƯ Quy định việc đấu thầu để mua sắm ...

Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu.
Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu.
 • Nhà thầu vi phạm
 • 15 tháng 7, 2014

Nguyên tắc xử lý vi phạm 1. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu thì tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt theo một hoặc các hình thức sau đây: cảnh cáo, phạt tiền, ...

Nhà thầu bị phạt đến 2 tỷ đồng nếu vi phạm trong lĩnh vực xây dựng
Nhà thầu bị phạt đến 2 tỷ đồng nếu vi phạm trong lĩnh vực xây dựng
 • Vi phạm đấu thầu
 • 15 tháng 7, 2014

Sáng 11/7, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP đã thông qua Nghị quyết về “Quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng”. Nghị quyết ...

Tình huống đấu thầu- Xử lý chuyển tiếp đối với dự án thực hiện dở dang
Tình huống đấu thầu- Xử lý chuyển tiếp đối với dự án thực hiện dở dang
 • Tình huống đấu thầu
 • 15 tháng 7, 2014

Dự án của đơn vị A là chủ đầu tư đã được phê duyệt kế hoạch đấu thầu trong tháng 02/2014. Tính đến hết ngày 30/6/2014, Dự án đã tổ chức lựa chọn nhà thầu được 03 gói thầu với tiến ...

Tình huống đấu thầu- Về cách xử lý tình huống:
Tình huống đấu thầu- Về cách xử lý tình huống:
 • Tình huống đấu thầu
 • 15 tháng 7, 2014

Về cách xử lý tình huống: Theo thông tin đã cung cấp thì trong HSDT của nhà thầu tại bảng “Tiến độ thi công chi tiết” ghi thời gian thực hiện hợp đồng là 270 ngày, còn trong phần nào đó của ...

Đấu thầu rộng rãi- Đấu thầu rộng rãi là gì?
Đấu thầu rộng rãi- Đấu thầu rộng rãi là gì?
 • Đấu thầu rộng rãi
 • 15 tháng 7, 2014

Đấu thầu rộng rãi  được Luật Xây dựng (1/7/2004) và Luật Đấu thầu (1/4/2006) quy định như sau:Đấu thầu rộng rãi trong hoạt động xây dựng nhằm để lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công ...

Tổ chuyên gia đấu thầu- Điều kiện tham gia Tổ chuyên gia đấu thầu
Tổ chuyên gia đấu thầu- Điều kiện tham gia Tổ chuyên gia đấu thầu
 • Chuyên gia đấu thầu
 • 15 tháng 7, 2014

Việc thành lập TCGĐT thuộc thẩm quyền quyết định của chủ đầu tư (Điều 61 Luật Đấu thầu). Tuy nhiên điều kiện đối với từng cá nhân là thành viên TCGĐT được quy định tại Điều 9 Luật ...

Quy định về tổ chuyên gia đấu thầu
Quy định về tổ chuyên gia đấu thầu
 • Chuyên gia đấu thầu
 • 15 tháng 7, 2014

Theo Điều 9 Luật đấu thầu sửa đổi bổ sung 2009 quy định: Tuỳ theo tính chất và mức độ phức tạp của gói thầu, thành phần tổ chuyên gia đấu thầu bao gồm các chuyên gia về lĩnh vực kỹ ...

Thông tin đấu thầu
Thông tin đấu thầu
 • KIẾN THỨC THẦU
 • 30 tháng 6, 2014

 Ngày 21/4/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 153 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 148 phiếu đăng ký hợp lệ ...

Tham gia góp ý cho Dự thảo Nghị định về lựa chọn nhà thầu
Tham gia góp ý cho Dự thảo Nghị định về lựa chọn nhà thầu
 • Chính sách đấu thầu
 • 22 tháng 3, 2014

Ngày 25/2, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) chính thức có Công văn số 1007/BKHĐT-QLĐT gửi tới các Bộ, ban, ngành, địa phương, các hiệp hội doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam ...

Liên danh dự thầu giữa Công ty mẹ và công ty con được không?
Liên danh dự thầu giữa Công ty mẹ và công ty con được không?
 • Kiến thức đấu thầu
 • 22 tháng 3, 2014

Theo Điều 146 Luật doanh nghiệp thì Công ty mẹ cũng như Công ty con đều là doanh nghiệp được hình thành theo Luật doanh nghiệp và có mối quan hệ gắn bó lâu dài với nhau về lợi ích kinh tế, công ...

Luật đấu thầu điều chỉnh hoạt động nào trong đấu thầu?
Luật đấu thầu điều chỉnh hoạt động nào trong đấu thầu?
 • Kiến thức đấu thầu
 • 13 tháng 7, 2012

trong Điều 1 của Luật đấu thầu 29/11/2005 quy định về phạm vi điều chỉnh như sau Luật này quy định về các hoạt động đấu thầu để lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, mua sắm ...

Điều kiện cụ thể của hợp đồng hồ sơ mời thầu xây lắp
Điều kiện cụ thể của hợp đồng hồ sơ mời thầu xây lắp
 • KIẾN THỨC THẦU
 • 12 tháng 6, 2011

ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG Điều Khoản Nội dung 1 3 Chủ đầu tư: _____________________ [Ghi tên chủ đầu tư] 4 Nhà thầu: ______________________ [Ghi tên nhà thầu] 6 Tư vấn giám sát: ...

Quản lý chi phí hồ sơ mời thầu xây lắp
Quản lý chi phí hồ sơ mời thầu xây lắp
 • KIẾN THỨC THẦU
 • 12 tháng 6, 2011

QUẢN LÝ CHI PHÍ Biểu giá hợp đồng Biểu giá hợp đồng nêu tại Phụ lục 1 là một bộ phận không tách rời của hợp đồng này, bao gồm các hạng mục công việc mà nhà thầu phải thực hiện và ...

Quản lý chất lượng hồ sơ mời thầu xây lắp
Quản lý chất lượng hồ sơ mời thầu xây lắp
 • KIẾN THỨC THẦU
 • 12 tháng 6, 2011

Kiểm tra chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị 1. Nhà thầu phải đảm bảo tất cả vật tư, máy móc, thiết bị đáp ứng đúng yêu cầu kỹ thuật. 2. Nhà thầu phải cung cấp mẫu, kết quả kiểm ...

Quản lý tiến độ thực hiện hồ sơ mời thầu xây lắp
Quản lý tiến độ thực hiện hồ sơ mời thầu xây lắp
 • KIẾN THỨC THẦU
 • 12 tháng 6, 2011

Ngày hoàn thành công trình Nhà thầu có thể bắt đầu thực hiện công trình vào ngày khởi công nêu tại ĐKCT và phải tiến hành thi công công trình theo đúng Bảng tiến độ thi công chi tiết do nhà ...

Điều kiện chung của hợp đồng hồ sơ mời thầu xây lắp
Điều kiện chung của hợp đồng hồ sơ mời thầu xây lắp
 • KIẾN THỨC THẦU
 • 12 tháng 6, 2011

Giải thích từ ngữ Trong hợp đồng này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. “Hợp đồng” là thỏa thuận giữa chủ đầu tư và nhà thầu, thể hiện bằng văn bản, được hai bên ký ...

Bảng tiên lượng hồ sơ mời thầu xây lắp
Bảng tiên lượng hồ sơ mời thầu xây lắp
 • KIẾN THỨC THẦU
 • 12 tháng 6, 2011

BẢNG TIÊN LƯỢNG Chương này liệt kê khối lượng công việc mà nhà thầu phải thực hiện làm căn cứ để nhà thầu tính toán giá dự thầu. STT Hạng mục, nội dung công việc Đơn vị tính Khối ...

Giới thiệu dự án và gói thầu hồ sơ mời thầu xây lắp
Giới thiệu dự án và gói thầu hồ sơ mời thầu xây lắp
 • KIẾN THỨC THẦU
 • 12 tháng 6, 2011

Chương này giới thiệu khái quát thông tin về dự án và gói thầu như địa điểm thực hiện dự án, quy mô của dự án, thời gian thực hiện gói thầu và những thông tin cần thiết khác. 1. Giới ...