KIẾN THỨC THẦU

Hồ sơ mở văn phòng đại diện mở chi nhánh
Hồ sơ mở văn phòng đại diện mở chi nhánh
 • Kiến thức đấu thầu
 • 16 tháng 10, 2009

Lưu ý về hồ sơ: Không điền tay vào các mẫu để nộp hồ sơ. - Nếu người nộp hồ sơ không phải là đại diện pháp luật hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân thì đề nghị xuất trình giấy giới thiệu ...

 Dịch vụ tư vấn Chia Công ty của văn phòng Luật – Bắc Việt Luật.
Dịch vụ tư vấn Chia Công ty của văn phòng Luật – Bắc Việt Luật.
 • Kết quả đấu thầu
 • 16 tháng 10, 2009

Thủ tục chia doanh nghiệp là một thủ tục phức tạp, trải qua nhiều bước khác nhau. Dịch vụ tư vấn chia doanh nghiệp của Luật - Bắc Việt Luật sẽ đem đến sự bảo đảm pháp lý cho Doanh nghiệp ...

Dịch vụ tư vấn Chuyển đổi loại hình công ty của công ty Bắc Việt Luật.
Dịch vụ tư vấn Chuyển đổi loại hình công ty của công ty Bắc Việt Luật.
 • Kết quả đấu thầu
 • 16 tháng 10, 2009

Là một nội dung của tái cấu trúc doanh nghiệp, dịch vụ tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đem lại sự thuận lợi và nhiều sự lựa chọn cho nhu cầu kinh doanh của khách hàng. Luật - Bắc ...

Dịch vụ tư vấn Tách Công ty của công ty Bắc Việt Luật
Dịch vụ tư vấn Tách Công ty của công ty Bắc Việt Luật
 • Kết quả đấu thầu
 • 16 tháng 10, 2009

Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản của công ty hiện có để thành lập một hoặc một số công ty mới cùng loại ; chuyển một phần quyền ...

 Dịch vụ tư vấn Sáp nhập Công ty của Văn phòng Luật – Bắc Việt Luật.
Dịch vụ tư vấn Sáp nhập Công ty của Văn phòng Luật – Bắc Việt Luật.
 • Kết quả đấu thầu
 • 16 tháng 10, 2009

Một hoặc một số công ty cùng loại có thể sáp nhập vào một công ty khác bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt ...

Luật doanh nghiệp 2005
Luật doanh nghiệp 2005
 • Nghị định về đấu thầu
 • 11 tháng 8, 2008

Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân thuộc mọi thành phần kinh tế (sau ...

Nghị Định Số: 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006
Nghị Định Số: 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006
 • Thông tư về đấu thầu
 • 09 tháng 8, 2008

Nghị Định Số: 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư  _________   CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật ...