Đấu thầu rộng rãi

Quy định chung và thỏa thuận khung về mua sắm tập trung.
Quy định chung và thỏa thuận khung về mua sắm tập trung.
 • Đấu thầu rộng rãi
 • 15 tháng 8, 2014

Quy định chungMua sắm tập trung là cách tổ chức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà thầu thông qua đơn vị mua sắm tập trung nhằm giảm chi phí, thời gian, đầu mối tổ chức đấu thầu, tăng ...

Đấu thầu rộng rãi- Đấu thầu rộng rãi là gì?
Đấu thầu rộng rãi- Đấu thầu rộng rãi là gì?
 • Đấu thầu rộng rãi
 • 15 tháng 7, 2014

Đấu thầu rộng rãi  được Luật Xây dựng (1/7/2004) và Luật Đấu thầu (1/4/2006) quy định như sau:Đấu thầu rộng rãi trong hoạt động xây dựng nhằm để lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công ...

Sửa lỗi số học trong hồ sơ đấu thầu
Sửa lỗi số học trong hồ sơ đấu thầu
 • Đấu thầu rộng rãi
 • 15 tháng 10, 2010

Khi nộp hồ sơ dự thầu, nhà thầu có thể để chi phí chịu thuế tính trước cao hơn mức 5,5% do Nhà nước quy định không? Nhà thầu có thể sửa lỗi số học này không?Nguyễn Đức Thịnh, Xuân ...

Đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế đối với gói thầu dịch vụ tư vấn
Đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế đối với gói thầu dịch vụ tư vấn
 • Đấu thầu rộng rãi
 • 22 tháng 4, 2010

ĐẤU THẦU RỘNG RÃI VÀ ĐẤU THẦU HẠN CHẾ  ĐỐI VỚI GÓI THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN Điều 14. Chuẩn bị đấu thầu 1. Lựa chọn danh sách nhà thầu để mời tham gia đấu thầu a) Đối với đấu ...

Thuật ngữ trong đấu thầu hiểu như thế nào
Thuật ngữ trong đấu thầu hiểu như thế nào
 • Đấu thầu rộng rãi
 • 12 tháng 4, 2010

Thuật ngữ “đấu thầu” đã xuất hiện trong thực tế xã hội từ xa xưa. Theo Từ điển tiếng Việt (Viện Ngôn ngữ học xuất bản năm 1998) thì đấu thầu được giải thích là việc “đọ công ...

Trình tự thủ tục các bước thực hiện công tác đấu thầu
Trình tự thủ tục các bước thực hiện công tác đấu thầu
 • Đấu thầu rộng rãi
 • 12 tháng 4, 2010

Đối với 01 gói thầu theo quy định của Quy chế Đấu thầu, các nội dung cơ bản của quá trình đấu thầu do chủ đầu tư/bên mời thầu trình và được người hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt ...

fdsầdsf
fdsầdsf
 • Đấu thầu rộng rãi
 • 12 tháng 4, 2010

fadsfdsấdfà

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật