Dịch vụ tư vấn thành lập công ty cổ phần

Cùng với Dịch vụ tư vấn thành lập Công ty TNHH, Công ty Hợp danh, Doanh nghiệp tư nhân, Dịch vụ tư vấn thành lập công ty cổ phần được chuyên nghiệp hoá với quy trình tư vấn thành lập công ty có sự phối hợp chặt chẽ của các bộ phận tư vấn.

1. Tư vấn các quy định của pháp luật đối với loại hình Công ty Cổ phần:

Tư vấn mô hình và Cơ cấu tổ chức;

Tư vấn phương thức hoạt động và điều hành;

Tư vấn về mối quan hệ giữa các chức danh quản lý;

Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của các cổ đông;

Tư vấn về Tỷ lệ và phương thức góp vốn;

Tư vấn về phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;

Các nội dung khác có liên quan.

 

2. Hoàn thiện hồ sơ đăng ký kinh doanh:

Biên bản về việc họp các sáng lập viên trước thành lập;

Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;

Soạn thảo Điều lệ Công ty;

Soạn thảo danh sách cổ đông;

Giấy ủy quyền;

Các giấy tờ khác có liên quan.

 

3. Đại diện thực hiện các thủ tục:

Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh;

Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;

Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp;

Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và Dấu Công ty;

 

4. Cam kết sau thành lập:

Soạn thảo hồ sơ pháp lý cho Doanh nghiệp;

Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;

Hướng dẫn các thủ tục trước khi hoạt động tại trụ sở công ty;

Giảm 10% phí dịch vụ lần tiếp theo…..

Trân trọng!

 

 
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật