Đơn dự thầu có hợp lệ ?

Đơn dự thầu có hợp lệ ?Câu hỏi:
 Đơn dự thầu có hợp lệ ?

 

Trường hợp 1: Nhà thầu ghi tên sai chủ đầu tư

Trường hợp 2: Nhà thầu ghi thiếu giá dự thầu. Tuy nhiên trong hồ sơ thầu nhà thầu có kèm theo biểu giá chi tiết của gói thầu

Trả lời:

            Về hai trường hợp liên quan tới đơn dự thầu nêu ở trên xin trả lời như sau:

            Theo NĐ 85/CP đơn dự thầu hợp lệ là một trong những yêu cầu quan trọng được nêu ra trong HSMT để loại bỏ HSDT không đáp ứng. Trong các mẫu HSMT (theo Bộ KH&ĐT ban hành) đều có mẫu đơn dự thầu để nhà thầu chuẩn bị HSDT. Trở lại với hai trường hợp:

1. Trường hợp 1:

            Nhà thầu ghi tên bên mời thầu sai (Trong mẫu đơn dự thầu thường sử dụng là "Tên bên mời thầu" mà không dùng "Tên chủ đầu tư"). Trong trường hợp này chẳng những đơn dự thầu mà đối với các văn bản khác điều là không hợp lệ, đơn giản là đối tượng của văn bản không phải là bên mời thầu thuộc gói thầu mà nhà thầu tham dự, nghĩa là bên mời thầu hiểu rằng nhà thầu không có đơn dự thầu thật gửi cho mình

2. Trường hợp 2:

Trong đơn dự thầu không có giá dự thầu

            Như trên đã nói do tầm quan trọng của đơn dự thầu nên nó được liệt vào 1 trong các điều kiện tiên quyết và đã có mẫu đơn dự thầu (thường là mẫu số 1). Trong đơn dự thầu có mấy nội dung không thể bỏ qua:

- Tên người nhận: Đó là bên mời thầu của gói thầu mà nhà thầu tham dự

Cam kết của nhà thầu thực hiện theo đúng HSMT

- Giá dự thầu

Cam kết thực hiện biện pháp của bảo đảm thực hiện hợp đồng (trừ gói dịch vụ tư vấn)

- Hiệu lực của HSDT

- Người ký là đại diện hợp pháp của nhà thầu

            Chỉ cần 1 trong các nội dung nêu trên không có thì đơn dự thầu sẽ không còn giá trị và dẫn đến HSDT sẽ bị loại bỏ.

            Trong trường hợp giá dự thầu trong đơn có ghi nhưng khác với giá trong biểu giá tổng hợp thì mới tiến hành sửa lỗi theo đơn của NĐ 85/CP.

Ngày 31/12/09

TS.Nguyễn Việt Hùng

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật