Dự án Cung cấp vật tư thiết bị phục vụ công tác sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên và dự phòng sản xuất năm 2010

Chủ đầu tư

Xí nghiệp Điện cao thế miền Trung

Bên mời thầu

Xí nghiệp Điện cao thế miền TrungDự án

Cung cấp vật tư thiết bị phục vụ công tác sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên và dự phòng sản xuất năm 2010

Tên và phạm vi gói thầu

Gói thầu 06: Cung cấp tủ nạp ắc quy

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Nguồn vốn

Vốn kế hoạch năm 2010 do Công ty Điện lực 3 cấp

Tổng quan dự án

 

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT):

Từ ngày

22/01/2010 Đến 02/02/2010

Địa chỉ phát hành hồ sơ mời thầu:

Số

44A

Đường (thôn)

Nguyễn Thành Hãn

 

Phường (xã)

Hòa Thuận Tây

Quận (huyện)

Hải Châu

 

Thành phố (Tỉnh)

Đà Nẵng

Điện thoại

0511.2462666

Fax

0511.2222110

 

Các thông tin khác

Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 02/02/2010
Thời điểm mở thầu: 09 giờ 00 ngày 02/02/2010
Giá bán 1 bộ HSMT: 500.000đồng

 

  • TAG :