Dự án Nâng cấp và đấu nối 22kV chống quá tải xuất tuyến 474/E50 Gia Lai gói thầu 23, 24

Chủ đầu tư

Công ty Điện lực 3

Bên mời thầu

Công ty Điện lực 3Dự án

Nâng cấp và đấu nối 22kV chống quá tải xuất tuyến 474/E50 Gia Lai

Tên và phạm vi gói thầu

Gói thầu 23: Cách điện trung thế; Gói thầu 24: Dây trần.

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Nguồn vốn

Khấu hao cơ bản năm 2010

Tổng quan dự án

 

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT):

Từ ngày

29/03/2010 Đến 13/04/2010

Địa chỉ phát hành hồ sơ mời thầu:

Số

393

Đường (thôn)

Trưng Nữ Vương

Phường (xã)

Hoà Thuận Đông

Quận (huyện)

Hải Châu

Thành phố (Tỉnh)

Đà Nẵng

Điện thoại

0511.2210376

Fax

0511.3625071

 

  • TAG :