Dự án phòng chống dịch cúm gia cầm, cúm ở người và dự phòng đại dịch ở Việt Nam CR.4273-VN

THÔNG BÁO MỜI THẦU (IFB)

 

Việt Nam

 

Dự án phòng chống dịch cúm gia cầm, cúm ở người và dự phòng đại dịch ở Việt Nam CR.4273-VN 

Mua sắm thiết bị phòng thí nghiệm chẩn đoán dịch cúm gia cầm

 

ICB No 28/LE/VAHIP, ICB No 29/LE/VAHIP, ICB 30/LE/VAHIP

 

1 - Thông báo mời thầu này được ghi trong Thông báo Mua sắm chung của Dự án đăng trên trang Kinh doanh Phát triển ngày 12-8-2008.

 

2 - Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam nhận được khoản tín dụng từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) cho Dự án Phòng chống dịch cúm gia cầm, cúm ở người và Dự phòng đại dịch ở Việt Nam. Một phần số tiền từ khoản tín dụng này dự định được dùng để thanh toán cho hợp đồng mua sắm Thiết bị phòng thí nghiệm chẩn đoán dịch cúm gia cầm (3 gói thầu).

 

3 - Ban Ðiều phối Dự án Phòng chống dịch cúm gia cầm, cúm ở người và Dự phòng đại dịch ở Việt Nam - Bộ Nông nghiệp và PTNT mời các nhà thầu hợp lệ nộp Hồ sơ dự thầu cung cấp Thiết bị phòng thí nghiệm chẩn đoán dịch cúm gia cầm (3 gói thầu).

 

4 - Ðấu thầu sẽ được tiến hành theo thể thức đấu thầu cạnh tranh quốc tế quy định trong Hướng dẫn mua sắm của Ngân hàng Thế giới đối với các khoản vay của Ngân hàng Tái thiết và Phát triển quốc tế (IBRD) và Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA). Tất cả các nhà cung cấp từ các nước chỉ định trong Hướng dẫn trên đều có thể tham gia.

 

5 - Các nhà thầu có đủ tư cách  hợp lệ mong muốn dự thầu có thể nhận thêm thông tin chi tiết tại Ban điều phối dự án Phòng chống dịch cúm gia cầm, cúm ở người và Dự phòng đại dịch ở Việt Nam, Ông Hoàng Ngọc Sơn, Email: vahipÚvnn.vn và thông tin về Hồ sơ mời thầu theo địa chỉ sau: Tầng 3, Tòa nhà 2T, Km9, đường Phạm Văn Ðồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, từ 8 giờ đến 16 giờ 30 phút.

 

6 - Yêu cầu về năng lực của nhà thầu bao gồm: Các hồ sơ pháp lý của công ty, Khả năng tài chính, Kinh nghiệm và năng lực kỹ thuật. Ưu tiên các hàng hóa sản xuất trong nước không được áp dụng. Các điều kiện chi tiết được cung cấp trong Hồ sơ mời thầu.

 

7 - Các nhà thầu quan tâm có thể mua hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh bằng tiếng Anh theo địa chỉ của Ban điều phối dự án, với một khoản lệ phí không hoàn lại là 1.000.000 VNÐ hoặc 50 USD cho mỗi gói thầu. Phương thức chi trả sẽ bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản loại tiền USD vào tài khoản của dự án số 1500 2010 56710 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam, chi nhánh Hà Nội hoặc nộp tiền VNÐ hoặc tiền USD tại quỹ của dự án. Hồ sơ thầu sẽ được trao trực tiếp hoặc gửi bằng đường thư tín. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu từ ngày 26-4-2010 đến thời điểm đóng thầu (từ 8 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút).

 

8 - Hồ sơ dự thầu phải được gửi đến địa chỉ sau theo thời gian cụ thể như sau:

 

- Ðối với gói thầu ICB No 28/LE: trước 9 giờ 30 phút ngày 10-6-2010.

 

- Ðối với gói thầu ICB No 29/LE: trước 10 giờ 30 phút ngày 10-6-2010.

 

- Ðối với gói thầu ICB No 30/LE: trước 14 giờ 30 phút ngày 10-6-2010.

 

Hồ sơ dự thầu điện tử và những hồ sơ dự thầu nộp muộn không được chấp nhận. Hồ sơ dự thầu được mở công khai với sự chứng kiến của đại diện các nhà thầu theo địa chỉ của Ban điều phối theo thời gian cụ thể:

 

- Ðối với gói thầu ICB No 28/LE: lúc 9 giờ 30 phút ngày 10-6-2010.

 

- Ðối với gói thầu ICB No 29/LE: lúc 10 giờ 30 phút ngày 10-6-2010.

 

- Ðối với gói thầu ICB No 30/LE: lúc 14 giờ 30 phút ngày 10-6-2010.

 

Tất cả các hồ sơ dự thầu phải nộp kèm Bảo lãnh dự thầu như sau:

 

- Ðối với gói thầu ICB No 28/LE: 12.000 USD hoặc 222.000.000 VNÐ

 

- Ðối với gói thầu ICB No 29/LE: 13.000 USD hoặc 240.000.000 VNÐ

 

- Ðối với gói thầu ICB No 30/LE: 4.800 USD hoặc 88.000.000 VNÐ

 

9 - Ðịa chỉ để tham khảo:

 

Ông Nguyễn Văn Vinh, Giám đốc

 

Ban điều phối dự án Phòng chống dịch cúm gia cầm, cúm ở người và Dự phòng đại dịch ở Việt Nam.

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Tầng 3, Tòa nhà 2T, Km 9, đường Phạm Văn Ðồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

 

Ðiện thoại: 84-4-37920052/97 * Fax: 84-4-37920051

 

Email: vahip@vnn.vn

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ÐẦU TƯ DẦU KHÍ SAO MAI - BẾN ÐÌNH (PVSB)

 

Trụ sở: Lầu 1 - Số 2 Trưng Trắc, phường 1, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

Ðiện thoại: (84)64.6253375; Fax: (84)64.6253374

 

Email: saomaibendinh@pvsb.com.vn; Website: www.pvsb.com.vn

 

  • TAG :