Ghi hóa đơn trong trường hợp mặt hàng được giảm 50% thuế suất thuế GTGT

  • 30 tháng 7, 2010
  • 103 lượt xem
  • 0 bình luận

Ghi hóa đơn trong trường hợp mặt hàng được giảm 50% thuế suất thuế GTGT đối với phần nềm máy tính đang sử dụng để lập hóa đơn không đáp ứng việc ghi thuế suất giảm thì xử lý như thế nào?
Ghi hóa đơn trong trường hợp mặt hàng được giảm 50% thuế suất thuế GTGT đối với phần nềm máy tính đang sử dụng để lập hóa đơn không đáp ứng việc ghi thuế suất giảm thì xử lý như thế nào?


 


Tại Điều 2 Thông tư số 13/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn giảm thuế GTGT đối với một số hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp kinh doanh gặp khó khăn quy định: “Khi lập hóa đơn bán hàng hàng hóa, dịch vụ thuộc diện giảm thuế suất thuế GTGT theo hướng dẫn tại Điều 1 Thông tư này, tại dòng thuế suất thuế GTGT ghi “10% x 50%”; tiền thuế GTGT; tổng số tiền người mua phải thanh toán.”


 


Trường hợp Công ty kinh doanh hàng hóa thuộc diện được giảm thuế GTGT thì khi lập hóa đơn phải thực hiện ghi thuế suất thuế GTGT đúng theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 13/2009/TT-BTC. Nếu phần nềm máy đang sử dụng để lập hóa đơn không đáp ứng việc ghi thuế suất theo qui định trên thì người lập hóa đơn phải ghi tay bổ xung vào chỉ tiêu thuế xuất thuế GTGTđể đảm bảo đúng quy định.


Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế: dichvu@bacvietluat.vn - 01687696666

  • TAG :