Giải quyết tình huống trong đấu thầu

Thực tế hoạt động đấu thầu có rất nhiều vấn đề phát sinh, nhiều tình huống phức tạp xảy ra, trong khi đó tại văn bản luật về đấu thầu chưa có quy định cụ thể dự trù cho việc giải quyết tất cả các tình huống, khiến cho bản thân chủ đầu tư, bên mời thầu tỏ ra luống cuống trong việc giải quyết tình huống phát sinh. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, chuyên sâu trong việc phân tích, đánh giá văn bản luật cũng như liên tục cập nhật cách thức giải quyết tình huống có tính chất tương tự đã xảy ra trong nước và nước ngoài kết hợp ý kiến của chuyên gia đầu ngành tại các cơ quan chủ quản sẽ tư vấn giải quyết tình huống trong đấu thầu đúng pháp luật, phù hợp với thực tiễn nhất cho khách hàng.
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật