Giao chỉ tiêu kế hoạch thu thuế SDĐNN, thuế nhà đất và thu tiền thuế đất vụ mùa năm 2002

  • 28 tháng 7, 2010
  • 71 lượt xem
  • 0 bình luận
Giao chỉ tiêu kế hoạch thu thuế SDĐNN, thuế nhà đất và thu tiền thuế đất vụ mùa năm 2002
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


2915


Ký hiệu

2002/QĐ-UB

Ngày ban hành

06/09/2002

Người ký

Phan Quang Tường

Trích yếu

Giao chỉ tiêu kế hoạch thu thuế SDĐNN, thuế nhà đất và thu tiền thuế đất vụ mùa năm 2002

Cơ quan ban hành

UBND Tỉnh Phú Thọ

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD2915UB.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :