Giao kế hoạch bổ sung vốn đầu tư XDCB năm 2000

  • 28 tháng 7, 2010
  • 63 lượt xem
  • 0 bình luận

Giao kế hoạch bổ sung vốn đầu tư XDCB năm 2000

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


40


Ký hiệu

QĐ-UB

Ngày ban hành

11/05/2000

Người ký

Phạm Hồng Nam

Trích yếu

Giao kế hoạch bổ sung vốn đầu tư XDCB năm 2000

Cơ quan ban hành

UBND Tỉnh Gia Lai

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD40UB.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :