Giao đất để bảo tồn, thu bổ, tôn tạo và khai thác Khu di tích lịch sử văn hoá Văn Miếu - Quốc Tử Giám phục vụ mục đích công cộng tại Hà nội

  • 03 tháng 8, 2010
  • 70 lượt xem
  • 0 bình luận

Giao đất để bảo tồn, thu bổ, tôn tạo và khai thác Khu di tích lịch sử văn hoá Văn Miếu - Quốc Tử Giám phục vụ mục đích công cộng tại Hà nội

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


867


Ký hiệu

QĐ-TTG

Ngày ban hành

11/09/1999

Người ký

Nguyễn Công Tạn

Trích yếu

Giao đất để bảo tồn, thu bổ, tôn tạo và khai thác Khu di tích lịch sử văn hoá Văn Miếu - Quốc Tử Giám phục vụ mục đích công cộng tại Hà nội

Cơ quan ban hành

Thủ tướng Chính phủ

Phân loại

Điều hành 
Tệp đính kèmDH867TTG.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :