Giao đất cho BQL dự án đầu tư và xây dựng các khu dân cư thành phố Long Xuyên để đầu tư xây dnựg hạ tầngk hu dân cư Bà Bầu tại phường Mỹ Xuân, Tp Long Xuyên, Tỉnh An Giang

  • 28 tháng 7, 2010
  • 67 lượt xem
  • 0 bình luận

Giao đất cho BQL dự án đầu tư và xây dựng các khu dân cư thành phố Long Xuyên để đầu tư xây dnựg hạ tầngk hu dân cư Bà Bầu tại phường Mỹ Xuân, Tp Long Xuyên, Tỉnh An Giang





 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >










































































Số văn bản


900


Ký hiệu

QĐ-TTG

Ngày ban hành

23/09/1999

Người ký

Nguyễn Công Tạn

Trích yếu

Giao đất cho BQL dự án đầu tư và xây dựng các khu dân cư thành phố Long Xuyên để đầu tư xây dnựg hạ tầngk hu dân cư Bà Bầu tại phường Mỹ Xuân, Tp Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Cơ quan ban hành

Thủ tướng Chính phủ

Phân loại

Điều hành















 
Tệp đính kèm



DH900TTG.rtf









"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :