Giao đất cho Công ty Đầu tư xây dựng Bình Chánh để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu phố chợ Da Sà tại thị trấn An Lạc và xã Bình Trị Đông, huyện Bình Chánh, TP HCM

  • 28 tháng 7, 2010
  • 64 lượt xem
  • 0 bình luận

Giao đất cho Công ty Đầu tư xây dựng Bình Chánh để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu phố chợ Da Sà tại thị trấn An Lạc và xã Bình Trị Đông, huyện Bình Chánh, TP HCM

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


851


Ký hiệu

QĐ-TTG

Ngày ban hành

04/09/1999

Người ký

Nguyễn Công Tạn

Trích yếu

Giao đất cho Công ty Đầu tư xây dựng Bình Chánh để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu phố chợ Da Sà tại thị trấn An Lạc và xã Bình Trị Đông, huyện Bình Chánh, TP HCM

Cơ quan ban hành

Thủ tướng Chính phủ

Phân loại

Điều hành 
Tệp đính kèmDH851TTG.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :