Giao đất cho Công ty đầu tư xây dựng Bình Chánh để đầu tư XD hạ tầng khu dân cư Nam Hùng Vương - Bắc Trần Văn Kiểu tại TP HCM

  • 28 tháng 7, 2010
  • 70 lượt xem
  • 0 bình luận

Giao đất cho Công ty đầu tư xây dựng Bình Chánh để đầu tư XD hạ tầng khu dân cư Nam Hùng Vương - Bắc Trần Văn Kiểu tại TP HCM

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


904


Ký hiệu

QĐ-TTG

Ngày ban hành

24/09/1999

Người ký

Nguyễn Công Tạn

Trích yếu

Giao đất cho Công ty đầu tư xây dựng Bình Chánh để đầu tư XD hạ tầng khu dân cư Nam Hùng Vương - Bắc Trần Văn Kiểu tại TP HCM

Cơ quan ban hành

Thủ tướng Chính phủ

Phân loại

Điều hành 
Tệp đính kèmDH904TTG.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :