Giao đất cho Nhà máy X15 thuộc Bộ Tư lệnh Hải Quân để xây dựng khu nhà ở cho cán bộ, công nhân viên tại phường Phú Mỹ, Quận 7, TP HCM

  • 03 tháng 8, 2010
  • 75 lượt xem
  • 0 bình luận

Giao đất cho Nhà máy X15 thuộc Bộ Tư lệnh Hải Quân để xây dựng khu nhà ở cho cán bộ, công nhân viên tại phường Phú Mỹ, Quận 7, TP HCM





 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >










































































Số văn bản


848


Ký hiệu

QĐ-TTG

Ngày ban hành

04/09/1999

Người ký

Nguyễn Công Tạn

Trích yếu

Giao đất cho Nhà máy X15 thuộc Bộ Tư lệnh Hải Quân để xây dựng khu nhà ở cho cán bộ, công nhân viên tại phường Phú Mỹ, Quận 7, TP HCM

Cơ quan ban hành

Thủ tướng Chính phủ

Phân loại

Điều hành















 
Tệp đính kèm



DH848TTG.rtf









Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :