Giao đất để XD nghĩa trang nhân dân phía Nam TP Huế tỉnht Thừa Thiên Huế

  • 03 tháng 8, 2010
  • 82 lượt xem
  • 0 bình luận

Giao đất để XD nghĩa trang nhân dân phía Nam TP Huế tỉnht Thừa Thiên Huế

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


888


Ký hiệu

QĐ-TTG

Ngày ban hành

17/09/1999

Người ký

Nguyễn Công Tạn

Trích yếu

Giao đất để XD nghĩa trang nhân dân phía Nam TP Huế tỉnht Thừa Thiên Huế

Cơ quan ban hành

Thủ tướng Chính phủ

Phân loại

Điều hành 
Tệp đính kèmDH888TTG.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :