Giảm 50% thuế suất thuế GTGT đối với một số hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp kinh doanh gặp khó khăn

  • 30 tháng 7, 2010
  • 67 lượt xem
  • 0 bình luận

Giảm 50% thuế suất thuế GTGT đối với một số hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp kinh doanh gặp khó khăn được quy định như thế nào? Kinh doanh khách sạn được giảm thuế GTGT gồm những dịch vụ nào?
Giảm 50% thuế suất thuế GTGT đối với một số hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp kinh doanh gặp khó khăn được quy định như thế nào? Kinh doanh khách sạn được giảm thuế GTGT gồm những dịch vụ nào?
Taị công văn số 1811/BTC-TCT ngày 18/02/2009 của Bộ Tài chính về một số nội dung tại Thông tư số 13/2009/TT- BTC ngày 22/01/2009 hướng dẫn thực hiện giảm thuế GTGT đối với một số hàng hóa, dich vụ doanh nghiệp kinh doanh gặp khó khăn như sau:


Thông tư số 13/2009/TT-BTC hướng dẫn cụ thể Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo dỡ khó khăn đối với doanh nghiệp trong đó quy định giảm 50% mức thuế GTGT từ ngày 01/02/2009 đến hết ngày 31/12/2009 đối với 19 nhóm hàng hóa, dịch vụ.


 


Về đối tượng được thực hiện giảm thuế áp dụng đối với tất cả các đối tượng có sản xuất, kinh doanh các hàng hóa, dịch vụ thuộc 19 nhóm hàng hóa, dịch vụ theo hướng dẫn tại Điều 1 Thông tư thuộc diện giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT.


 


Các sản phẩm như động cơ diesel 1 và 2 xilanh, máy xay xát lúa gạo, máy xấy nông sản, hộp số thủy các loại, bán thành phẩm dùng để sản xuất các loại sản phẩm nêu trên và phụ tùng máy nông nghiệp máy phun ép nhựa được xác định là sản phẩm cơ khí là tư liệu sản xuất thì thuộc diện giảm 50% thuế suất thues GTGT.


Các sản phẩm cơ khí là tư liệu sản xuất thuộc diện giảm thuế GTGT xác định theo nguyên tắc quy định tại Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ.


Tại khoản 18 Điều 1 Thông tư số 13/2009/TT-BTC: “ Kinh doanh khách sạn, dịch vụ du lịch theo hình thức lữ hành trọn gói ” được giảm 50% múc thuế suất thuế GTGT.


 


Kinh doanh khách sạn thuộc diện được giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT bao gồm các dịch vụ thuế GTGT do khách sạn từ hạng 1 đến 5 sao (gồm khách sạn được xây dựng thành khối, khách sạn nổi, khách sạn thương mại, khách sạn nghỉ dưỡng (resort ) kể cả nhà khách, nhà nghỉ, nhà trọ cung cấp cho khách du lịch, khách trọ, trừ các dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, cho thuê văn phòng, cửa hàng, trung tâm thương mại của khách sạn).


Gạch bỏ hóa chất Natri Clorua( NaCl ) tại dòng thứ 144 Danh mục các loại hóa chất cơ bản ban hành kềm theo Thông tư số 13/2009/TT-BTC.


Thông tư số 13/2009/TT-BTC áp dụng đối với các loại hàng hóa, dịch vụ xuất bán từ 01/02/2009 đến hết ngày 31/12/2009.


Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế: dichvu@bacvietluat.vn - 01687696666

  • TAG :