Giảm thuế nhập khẩu cho hàng hóa sản xuất tại nước CHDCND Lào

  • 28 tháng 7, 2010
  • 89 lượt xem
  • 0 bình luận
Giảm thuế nhập khẩu cho hàng hóa sản xuất tại nước CHDCND Lào
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


181


Ký hiệu

QĐ-TTG

Ngày ban hành

21/09/1998

Người ký

Nguyễn Tấn Dũng

Trích yếu

Giảm thuế nhập khẩu cho hàng hóa sản xuất tại nước CHDCND Lào

Cơ quan ban hành

Thủ tướng Chính phủ

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD181TTG.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :