Gói thầu 06: Chuỗi cách điện 110kV và dây cáp điện các loại. Gói thầu 07: Máy cắt, dao cách ly, TU, TI và bộ đếm chống sét van các loại

Chủ đầu tư

Công ty Điêng lực 3

Bên mời thầu

Công ty Điện lực 3Dự án

Phục vụ các công trình SCL năm 2010

Tên và phạm vi gói thầu

Gói thầu 06: Chuỗi cách điện 110kV và dây cáp điện các loại. Gói thầu 07: Máy cắt, dao cách ly, TU, TI và bộ đếm chống sét van các loại

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Nguồn vốn

Vốn sửa chữa lớn năm 2010

Tổng quan dự án

 

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT):

Từ ngày

23/02/2010 Đến 12/03/2010

Địa chỉ phát hành hồ sơ mời thầu:

Số

393

Đường (thôn)

Trưng Nữ Vương

Phường (xã)

Hoà Thuận Đông

Quận (huyện)

Hải Châu

Thành phố (Tỉnh)

Đà Nẵng

 

  • TAG :