Kế hoạch đấu thầu dự án Đường dây 110kV Bảo Lộc - Bauxit nhôm Lâm Đồng Gói thầu: Gói thầu cách điện và phụ kiện đường dây

Thông báo mời thầu: Gói thầu cách điện và phụ kiện đường dâyNội dung thông báo mời thầu

 

Tiêu đề:

Gói thầu cách điện và phụ kiện đường dây

Tên gói thầu:

 Gói thầu cách điện và phụ kiện đường dây

Tên dự án:

Đường dây 110kV Bảo Lộc - Bauxit nhôm Lâm Đồng

Nguồn vốn:

Đầu tư: Vốn tự có

Hình thức lựa chọn nhà thầu:

Đấu thầu rộng rãi

Phương thức đấu thầu:

Một túi hồ sơ

Hình thức hợp đồng:

Trọn gói

Địa điểm phát hành:

72 Hai Bà Trưng (lầu 3), Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Thời gian phát hành:

Từ 8 giờ 0 phút 09/04/2010 đến 9 giờ 0 phút 20/04/2010

Giá bán:

990 000 ( chín trăm chín mươi ngàn ) Việt Nam Đồng

 

  • TAG :