Gói thầu đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp, mở rộng khu khám bệnh của Bệnh viện Từ Dũ

Tên dự án:

Đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp, mở rộng khu khám bệnh của Bệnh viện Từ Dũ

Tên gói thầu:

Xây lắpNguồn vốn:

Ngân sách TP. Hồ Chí Minh

Hình thức lựa chọn nhà thầu:

Đấu thầu rộng rãi; Trong nước; Không sơ tuyển

Phương thức đấu thầu:

Một túi hồ sơ

Phương thức hợp đồng:

Theo đơn giá

Chỉ dẫn đối với nhà thầu:

 

Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu - ghi rõ địa chỉ, điện thoại, fax:

Bệnh Viện Từ Dũ, số 284 Cống Quỳnh - Quận 1- TP.HCM ; Điện thoại: 08 54042829 ; Fax: 08 88395117

Ngày đăng báo:

03/03/2010

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu:

15/03/2010 đến 01/04/2010

Giá bán hồ sơ mời thầu:

1.000.000 (VND)

Thời điểm đóng thầu:

01/04/2010 08:00

Thời điểm mở thầu:

01/04/2010 08:00

 

  • TAG :