Gói thầu Đường ĐCD.03

GT: Đường ĐCD.03
Thuộc DA: Đầu tư Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Giang Điền, giai đoạn 1 (100 ha)Nguồn vốn: Tự có của chủ đầu tư và vốn vay
Bên mời thầu: Công ty Phát triển KCN Biên Hòa (Sonadezi)
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 24/04/2010 đến 14 giờ 00 ngày 10/05/2010 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Công ty Phát triển KCN Biên Hòa, Lô E, đường 3, KDC An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 
Điện thoại: (061 8) 860561/572; Fax: (061 8) 860573
Giá bán: 1 .000.000 đồng
Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 10/05/2010 .

 

  • TAG :