GT: Đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa và hệ thống thoát nước bẩn – Tuyến đường D1

GT: Đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa và hệ thống thoát nước bẩn – Tuyến đường D1
Thuộc DA: Đầu tư Xây dựng hạ tầng cơ sở KCN An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến TreNguồn vốn: NSNN
Bên mời thầu: Công ty phát triển hạ tầng
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 27/04/2010 đến 14 giờ 00 ngày 11/05/2010 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Công ty phát triển hạ tầng, số 07, đường CMT8, phường 3, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre. 
Điện thoại: (0753) 836602181 2757; Fax: (0753) 817675
Giá bán: 1.000.000 đồng
Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 11/05/2010.

 

  • TAG :