Thông báo mời thầu cho gói thầu: Hệ thống cấp nước đường Đà Nẵng-Hội An ( đoạn Lê Văn Hiến- Trần Đại Nghĩa)

Tên gói thầu:

Hệ thống cấp nước 

Thuộc dự án:

Nâng cấp đường Đà Nẵng-Hội An ( đoạn Lê Văn Hiến- Trần Đại Nghĩa)

 

Nguồn vốn của gói thầu:

Vốn ngân sách

 

Bên mời thầu:

BQL DA Giao thông Công chính TP Đà Nẵng

 

Phương thức đấu thầu:

Một túi hồ sơ

 

Hình thức đấu thầu:

Đấu thầu rộng rãi

 

Thời gian bán HSMT:

7h30 ngày 25/02/2009-:-8h30 ngày 12/3/2009

 

Địa điểm bán HSMT:

BQL DA Giao thông Công chính TP Đà Nẵng 33 Pasteur và Sở KHvà Đầu tư Đà Nẵng 47 Ngô Gia Tự

 

Giá bán một bộ HSMT:

1000000 VNĐ

 

Thời điểm đóng thầu:

08:50 am ngày 12/03/2009

 

  • TAG :