Thông báo mời thầu cho gói thầu: Hệ thống thang máy-Trường Trung học Trần Phú

Thông báo mời thầu cho gói thầu: Hệ thống thang máy-Trường Trung học Trần PhúTên gói thầu:     Hệ thống thang máy

            Thuộc dự án:    Trường Trung học Trần Phú

            Nguồn vốn của gói thầu:            Vốn ngân sách

            Bên mời thầu:    BQLDA XD Đà Nẵng

            Phương thức đấu thầu:  Một túi hồ sơ

            Hình thức đấu thầu:       Chào hàng cạnh tranh

            Thời gian bán HSMT:   7h30 ngày 06/03/2009-: 8h30 ngày 24/03/2009

            Địa điểm bán HSMT:    BQLDA XD Đà Nẵng số 01 Thanh Long và Sở Kế hoach và Đầu tư 47 Ngô Gia Tự Đà Nẵng

            Giá bán một bộ HSMT:            400000 VNĐ

            Thời điểm đóng thầu:     08:50 am ngày 24/03/2009

  • TAG :