Thông báo mời thầu cho gói thầu: Hệ thống tưới tiêu tự động sân vườn-Nhà biểu diễn Đa năng TP Đà Nẵng.

Tên gói thầu:

Hệ thống tưới tiêu tự động sân vườn-Nhà biểu diễn Đa năng TP Đà Nẵng. 

 

Thuộc dự án:

Nhà biểu diễn Đa năng TP Đà Nẵng

 

Nguồn vốn của gói thầu:

Vốn ngân sách thành phố

 

Bên mời thầu:

BQLDA Xây dựng TP Đà Nẵng

 

Phương thức đấu thầu:

Một túi hồ sơ

 

Hình thức đấu thầu:

Đấu thầu rộng rãi

 

Thời gian bán HSMT:

7h30 ngày 06/03/2009 -:-8h30 ngày 17/3/2009

 

Địa điểm bán HSMT:

BQLDA XD Đà Nẵng số 01 Thanh Long và Sở KH& Đầu tư 47 Ngô Gia Tự Đà Nẵng

 

Giá bán một bộ HSMT:

400000 VNĐ

 

Thời điểm đóng thầu:

08:50 am ngày 17/03/2009

 

  • TAG :