Gói thầu nâng cấp đường Gia Lâm - Đông Thanh

Tên dự án:

Đường Gia Lâm - Đông Thanh - Nam Ban - Chi Lăng

Tên gói thầu:

Nâng cấp đường Gia Lâm - Đông ThanhNguồn vốn:

Ngân sách Nhà nước

Hình thức lựa chọn nhà thầu:

Đấu thầu rộng rãi; Trong nước; Không sơ tuyển

Phương thức đấu thầu:

Một túi hồ sơ

Phương thức hợp đồng:

Theo đơn giá

Chỉ dẫn đối với nhà thầu:

 

Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu - ghi rõ địa chỉ, điện thoại, fax:

Địa chỉ: Văn phòng Trung tâm quản lý & khai thác công trình công cộng huyện lâm Hà - Khu trung tâm hành chính UBND huyện Lâm Hà, thị trấn Đinh văn huyện Lâm Hà. Điện thoại: 0633.851165 Fax: 0633.850222

Ngày đăng báo:

02/03/2010

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu:

15/03/2010 đến 30/03/2010

Giá bán hồ sơ mời thầu:

1000000 (VND)

Thời điểm đóng thầu:

30/03/2010 08:30

Thời điểm mở thầu:

30/03/2010 08:30

 

  • TAG :