Gói thầu số 1 Dự án Đầu tư thiết bị duy trì, mở rộng sản xuất năm 2005 của Công ty than Cọc Sáu

Kết quả đấu thầu Gói thầu số 1 Dự án Đầu tư thiết bị duy trì, mở rộng sản xuất năm 2005 của Công ty than Cọc SáuQuyết định phê duyệt: số 395/QĐ-ĐT ngày 08/12/2005 của Giám đốc Công ty than Cọc Sáu

Tên gói thầu: Gói thầu số 1 (Máy san gạt bánh lốp công suất 200-240 CV)

Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần máy và thiết bị tự động hóa (Hanco)

Giá trúng thầu: 425.600 USD

Loại hợp đồng: trọn gói

Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày.

 

  • TAG :