Gói thầu số 11: Điều tiết khống chế đảm bảo ATGT đường thủy phục vụ thi công cầu Yên Dũng

Gói thầu số 11: Điều tiết khống chế đảm bảo ATGT đường thủy phục vụ thi công cầu Yên Dũng
Thuộc DA: Đường nối từ ĐT398 (huyện Yên Dũng, Bắc Giang) đi QL18 (Quế Võ, Bắc Ninh)Nguồn vốn: Trái phiếu chính phủ
Bên mời thầu: Ban QLDA giao thông Bắc Giang 2
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: tử 08 giờ 00 ngày 24/04/2010 đến 09 giờ 00 ngày 10/05/2010 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Ban QLDA giao thông Bắc Giang 2, số 171 đường Xương Giang, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. 
Điện thoại: (0240) 354158; Fax: (0240) 3559686
Giá bán: 1 .000.000 đồng
Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 10/05/2010 .

 

  • TAG :