Gói thầu 18: Máy hàn sợi quang; Gói thầu 19: Cáp quang và phụ kiện; Gói thầu 20: Modem quang, media converter và thiết bị FXS/FXO

Chủ đầu tư

Công ty Điện lực 3

Bên mời thầu

Công ty Điện lực 3Dự án

Phục vụ công tác kinh doanh viễn thông năm 2010 và dự phòng vận hành, xử lý sự cố mạng viễn thông điện lực

Tên và phạm vi gói thầu

Gói thầu 18: Máy hàn sợi quang; Gói thầu 19: Cáp quang và phụ kiện; Gói thầu 20: Modem quang, media converter và thiết bị FXS/FXO

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Nguồn vốn

Vốn vay và khấu hao cơ bản năm 2010 của Công ty Điện lực 3

Tổng quan dự án

 

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT):

Từ ngày

22/03/2010 Đến 06/04/2010

Địa chỉ phát hành hồ sơ mời thầu:

Số

393

Đường (thôn)

Trưng Nữ Vương

Phường (xã)

Hoà Thuận Đông

Quận (huyện)

Hải Châu

Thành phố (Tỉnh)

Đà Nẵng

Điện thoại

0511.2210376

Fax

0511.3625071

 

  • TAG :