Gói thầu 26 - In Mẫu hợp đồng mua bán điện sinh hoạt

Chủ đầu tư

Công ty Điện lực 3

Bên mời thầu

Công ty Điện lực 3Dự án

Phát triển mới khách hàng và tiếp nhận LĐHANT năm 2010

Tên và phạm vi gói thầu

Gói thầu 26 - In Mẫu hợp đồng mua bán điện sinh hoạt

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Chào hàng cạnh tranh

Nguồn vốn

Chi phí SXĐ

Tổng quan dự án

 

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT):

Từ ngày

29/03/2010 Đến 05/04/2010

Địa chỉ phát hành hồ sơ mời thầu:

Số

393

Đường (thôn)

Trưng Nữ Vương

Phường (xã)

Hòa Thuận Đông

Quận (huyện)

Hải Châu

Thành phố (Tỉnh)

Đà Nẵng

Điện thoại

0511-2 210533

Fax

0511 - 3 625071

Các thông tin khác

- Thời gian hạn cuối nộp Hồ sơ đề xuất: 14h00 ngày 05/4/2010.
- Thời gian mở Hồ sơ đề xuất: 14h30 ngày 05/4/2010.

 

  • TAG :