Gói thầu số 5 thiết bị nhà máy – cung cấp, lắp đặt thiết bị cơ điện các dịch vụ kỹ thuật trọn bộ Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Hạ tầng và Giao thông.

Mời chào hàng cạnh tranh GÓI THẦU SỐ 05: THIẾT BỊ NHÀ MÁY – CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN VÀ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT TRỌN BỘ. Thuộc dự án: THUỶ ĐIỆN TÀ LƠI 3. Công suất lắp máy: 7,5MW. Nguồn vốn: Vốn vay của các tổ chức tín dụng và vốn tự có. Tên mời thầu: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Hạ tầng và Giao thông. 6. Hình thức đấu thầu: Chào giá cạnh tranh (trong nước và quốc tế). 7. Thời gian bán Hồ sơ: Từ ngày 10 tháng 03 năm 2010 đến 9h00’ ngày 30. tháng 03 năm 2010 (trong giờ hành chính). 8. Địa chỉ: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Hạ tầng và Giao thông, Lô C2F - Cụm CN Cầu Giấy - Quận Cầu Giấy – Hà Nội. Điện thoại : 042 240 0003; Fax: 043 7914 112. Gặp Chị Hiên - Chị Hà - Chị Giang. 9. Giá bán một bộ Hồ sơ: 3.000.000 (Ba triệu đồng). 10. Thời điểm kết thúc nhận Hồ sơ chào giá cạnh tranh: 9giờ30’ (giờ Việt Nam) ngày 03 tháng 05 năm 2010. Kính mời các nhà thầu có nhu cầu tham gia chào giá gói thầu trên. ĐẠI DIỆN BÊN MỜI THẦU GIÁM ĐỐC Nguyễn Thanh Việt

TCT ĐẦU TƯ  VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
 HẠ TẦNG VÀ GIAO THÔNG

Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc

Số   137    /TBMT- CT4 

Hà nội, ngày  04   tháng  03   năm 2010

 

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH


GÓI THẦU SỐ 05: THIẾT BỊ NHÀ MÁY – CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN VÀ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT TRỌN BỘ1. Tên Dự án: THUỶ ĐIỆN TÀ LƠI 3.
2. Địa điểm XD: Xã Mường Hum, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.
3. Công suất lắp máy: 7,5MW.
4. Nguồn vốn: Vốn vay của các tổ chức tín dụng và vốn tự có. 
5. Bên mời thầu:  Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Hạ tầng và Giao thông.
6. Hình thức đấu thầu: Chào giá cạnh tranh (trong nước và quốc tế).
7. Thời gian bán Hồ sơ: Từ ngày 10 tháng 03 năm 2010 đến 9h00’ ngày 30.     tháng 03 năm 2010 (trong giờ hành chính).
8. Địa chỉ: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Hạ tầng và Giao thông, Lô C2F - Cụm CN Cầu Giấy - Quận Cầu Giấy – Hà Nội. Điện thoại :  042 240 0003;    Fax: 043 7914 112. Gặp Chị Hiên - Chị Hà - Chị Giang.
9. Giá bán một bộ Hồ sơ:  3.000.000 (Ba triệu đồng).
10. Thời điểm kết thúc nhận Hồ sơ chào giá cạnh tranh:  9giờ30’ (giờ Việt Nam) ngày 03 tháng 05 năm 2010. 
Kính mời các nhà thầu có nhu cầu tham gia chào giá gói thầu trên.                                                                                             ĐẠI DIỆN BÊN MỜI THẦU
                                                                                                       GIÁM ĐỐC 


                                                                                                Nguyễn Thanh Việt


  • TAG :