Gói thầu "Sửa chữa các tủ nạp bị hỏng tại các TBA 110kV Diên Sanh, Khe Sanh, Thăng Bình, Eakar, Buôn Ma Thuột" thuộc kế hoạch sửa chữa lớn 2010 của Xí nghiệp Điện cao thế miền Trung.

Chủ đầu tư

Xí nghiệp Điện cao thế miền Trung

Bên mời thầu

Xí nghiệp Điện cao thế miền TrungDự án

"Sửa chữa các tủ nạp bị hỏng tại các TBA 110kV Diên Sanh, Khe Sanh, Thăng Bình, Eakar, Buôn Ma Thuột" thuộc kế hoạch sửa chữa lớn 2010 của Xí nghiệp Điện cao thế miền Trung.

Tên và phạm vi gói thầu

Gói thầu SCTN: Sửa chữa 05 tủ nạp ắcquy

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Nguồn vốn

Vốn sửa chữa lớn năm 2010 do Công ty Điện lực 3 cấp.

Tổng quan dự án

 

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT):

Từ ngày

06/04/2010 Đến 20/04/2010

Địa chỉ phát hành hồ sơ mời thầu:

Số

44A

Đường (thôn)

Nguyễn Thành Hãn

Phường (xã)

Hòa Thuận Tây

Quận (huyện)

Hải Châu

Thành phố (Tỉnh)

Đà Nẵng

Điện thoại

0511.2210292

Fax

0511.2222110

Các thông tin khác

Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 20/04/2010
Thời điểm mở thầu: 09 giờ 00 ngày 20/04/2010
Giá bán 1 bộ HSMT: 500.000đồng

 

 

  • TAG :