GT: Xây dựng trung tâm kiểm nghiệm thuốc – mỹ phẩm – Thực phẩm tỉnh Bắc Cạn (Gói 5)

 GT: Xây dựng trung tâm kiểm nghiệm thuốc – mỹ phẩm – Thực phẩm tỉnh Bắc Cạn (Gói 5) 
Thuộcc DA: Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm kiểm nghiệm thuốc - mỹ phẩm - thực phẩm tỉnh Bắc KạnNguồn vốn: NSNN
Bên mời thầu: Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: tử 07 giờ 00 ngày 23/04/2010 đến 09 giờ 00 ngày 14/05/2010 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Phòng KH - TC, Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn, số 14, đường Trường Chinh, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
Điện thoại: (02813) 878179; Fax: (02813) 873585
Giá bán: 1.000.000 đồng
Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 14/05/2010 .

 

  • TAG :