GT: Xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình cấp nước sinh hoạt xã Khối Kỳ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

 GT: Xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình cấp nước sinh hoạt xã Khối Kỳ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
Thuộc DA: cấp nước sinh hoạt xã Khối Kỳ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái NguyênNguồn vốn: Vốn chương trình nước sạch VSMT NT và vốn do nhân dân vùng hường lợi đông góp
Bên mở thầu: Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMT nông thôn Thái Nguyên 
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 07 giờ 00 ngày 24/04/2010 đến 09 giờ 00 ngày 10/05/2010 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMT nông thôn Thái Nguyên, đường Chu Văn An, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. 
Điện thoại: (0280) 854010; Fax: (0280) 750314
Giá bán: 1.000.000 đồng 
Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 10/05/2010 .

 

  • TAG :